Новини

Високотехнологични и устойчиви

Производство на медицински изделия в W&H

Консумацията на енергия играе ключова роля по отношение на устойчивостта. В W&H се ангажираме да работим за ефективни и екологични решения във всички възможни области. Нашият завод в Бюрмоос, Австрия е основната точка, където могат да се предприемат „зелени“ мерки. От 2021 г. насам покривът на сградата разполага с 1800 фотоволтаични модула. Благодарение на технологията можем да покрием 10% от нуждите на обекта със собствена възобновяема слънчева енергия. Това е голяма стъпка към положителен енергиен баланс.

Ефективни производствени процеси

В ежедневните ни производствени процеси са въведени високоефективни стандарти: за различните видове медицински продукти ние използваме материали като първокласна стомана, никел, сребро, цветни метали и стерилизирани пластмаси. Когато се използват метали, опазването на ресурсите е на първо място: те се разделят според вида, преработват се и се рециклират. Маслото също се използва повторно в производствения процес. Нещо повече, компресорите и вентилационните системи в производствения отдел на W&H се управляват чрез рекуперация на топлина. Температурата в обекта се регулира чрез използване на подземни води за отопление и екологично охлаждане на цялата сграда.

Въпреки че производството е автоматизирано, служителите са отговорни за целия процес – от програмирането на машината до крайната проверка на качеството на продукта. Целта на W&H е производство с най-добри експертни знания.

Отидете на #dentalsunited стават зелени за повече информация и не забравяйте да ни посетите на:

коментара