Sprint

Принтер за архивиране на доклади от стерилизационните цикли от Lina върху хартия

Sprint позволява принтиране на докладите от стерилизационните
цикли от Lisa 17/22 стерилизатори и Lina автоклав на термо хартия
с 10-годишна гаранция.

Стерилизация, Хигиена & Поддръжка

Стерилизация, Хигиена & Поддръжка

Преглед на системата