Стерилизатор Lexa

Висока производителност и ефективност

Lexa предлага гъвкави опции с програми на цикли за различни зареждания. Гарантирано сушене в процеса при затворени врати с HEPA филтри и използване на прясна вода за всеки цикъл.