Воден дестилатор

Дестилиране на чешмяна вода

Употребата на чиста, прясна вода е абсолютно задължителна за оптимален живот на вашия стерилизатор и всички ваши инструменти. Водният дестилатор произвежда 4 литра чиста вода от чешмяна вода. С това количество, използвано в стерилизаторите Lisa, където консумацията е оптимизирана и редуцирана до минимум, могат да бъдат изпълнени до 16 стерилизационни цикъла.

Answer 3 questions to find the right Water Treatment Device for your demands!

Find the right Water Treatment Device for your demands.

1
2
3

How many sterilizers are installed?

How many cycles run per day on each sterilizer?

What is the water conductivity level?

Your product recommendation:

Osmo

Possible alternative product:

Your product recommendation:

Multidem

Possible alternative product:

Your product recommendation:

Distilled Water

Possible alternative product: