Osmo

Най-добрата система за пречистване на вода за едновременно захранване на няколко стерилизатора

Висококачествената деминерализирана вода гарантира оптимална работа и удължава живота на вашия стерилизатор и инструменти.

Отговорете на 3 въпроса, за да намерите правилното устройство за пречистване на вода за Вашите изисквания!!

Find the right Water Treatment Device for your demands.

1
2
3

How many sterilizers are installed?

How many cycles run per day on each sterilizer?

What is the water conductivity level?

Your product recommendation:

Osmo

Possible alternative product:

Your product recommendation:

Multidem

Possible alternative product:

Your product recommendation:

Distilled Water

Possible alternative product: