For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept

That was IAP 2019 Bangkok

  • Experts from different nations gathered at IAP 2019 – the 17th Biennial Conference in Bangkok (Thailand).

    From the 6th to 8th of June 2019 the International Academy of International Periodontology provided a forum to learn about cutting-edge topics in periodontal research and clinical therapy. With insights into the systematic and evidence-based workflow NIWOP – “No Implantology without Periodontology”, W&H set a themed focus on prevention of peri-implantitis.

    An exclusive scientific workshop dedicated to the management of peri-implantitis was held by Prof. Dr. Andreas Stavropoulos (PhD and Head of the Department of Periodontology at the University of Malmö, Sweden). The Workshop rounded off the congress participation and was a big success.NIWOP

NIWOP
Предварителна обработка
Имплантация
Последващо посещение

Няма Имплантология без Пародонтология

Някои неща принадлежат едно на друго: както Ин се нуждае от Ян, така имплантологията се нуждае от пародонтология. На EuroPerio 2018, с “Няма Имплантология без Пародонтология”, накратко NIWOP, W&H ще представи систематизиран и доказан работен процес за здрава и стабилна тъканна ситуация около импланта.

Милиони хора по света са засегнати от пародонтални заболявания. Това хронично заболяване значително увеличава случаите на биологични усложнени при поставени импланти с риск от загуба на импланта (1). Периимплантитът и неговият начален стадий мукозит също се срещат при значителна част от пациентите (2). Причината често се открива в тапологично променения биофилм (дисбиоза) със специфичната му микрофлора (3, 4). При пациенти с нелекувани пародонтални заболявания има повишен риск от възникване на пери-имплантатно възпаление, включително от загуба на имплант (5). Въпреки това, дори при пациенти, които първоначално са били лекувани и не са включени в програма за напомняне за повторно посещение са изложени на повишен риск (6). Където е необходимо, пародонталната предварителна обработка и подходящата последваща грижа (поддържаща пародонтална терапия, последваща грижа за напомняне за посещение) е важна за тези пациенти, за да се създадат оптимални условия за успешно имплантиране и запазване на импланта.

С NIWOP за увеличаване на успеха при имплантиране
W&H не само предоставя всички продукт, необходими за лечение, но NIWOP осигурява цялостен холистичен наръчник, който ще помогне на пациентите да получат възможно най-доброто лечение. Предварително лечение, имплантиране, последваща грижа – базираният на доказателства системен работен процес NIWOP и свързаните с него W&H продукти като Implantmed, Piezomed, Tigon или широката гама от накрайници от най-висок клас, помагат за допринасянето на трайния успех на импланта. Презентациите и опитът на ключови лидери завършват NIWOP пакета.

1. Veitz-Keenan A , James R, Implant outcomes poorer in patients with history of periodontal disease, Evidence Based
Dentistry 18, 5 (2017)
2. Derks J, Schaller D, Hakansson J, Wennstrom JL, Tomasi C, Berglundh T. Effectiveness of Implant Therapy Analyzed in
a Swedish Population: Prevalence of Peri-implantitis. Journal of dental research 2016;95:43-49.
3. Lafaurie GI, Sabogal MA, Castillo DM, Rincon MV, Gomez LA, Lesmes YA, et al. Microbiome and Microbial Biofilm
Profiles of Peri-Implantitis: A Systematic Review. J Periodontol 2017;88:1066-1089.
4. Hajishengallis G. Immunomicrobial pathogenesis of periodontitis: keystones, pathobionts, and host response. Trends in immunology 2014;35:3-11.
5. Veitz-Keenan A, Keenan JR. Implant outcomes poorer in patients with history of periodontal disease. Evidence-based
dentistry 2017;18:5
6. Tan WC, Ong MM, Lang NP. Influence of maintenance care in periodontally susceptible and non-susceptible subjects
following implant therapy. Clin Oral Implants Res 2017;28:491-494

Предварителна обработка

Диагностика & установяване на стабилна пародонтална ситуация

Имплантация

Според анатамията & измерването на стабилността и състоянието на остеоинтеграцията

Последващо посещение

Периодична проверка и управление на биофилма, поддържаща перодонтална терапия

That was EuroPerio9

СЛЕДВАЙТЕ НИ В INSTAGRAM

Форма за контакт

Thank you for your message.

Error! We are sorry to report that an error has occurred. Please try again.

Запитване за цена ()

{{product.name}}
REF {{product.ref}}
Към запитването за цена

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept

Мислим, че сте в {{ currentCountry }}