Новини

С NIWOP W&H поставя нови стандарти в пародонтологията

По време на EuroPerio9 W&H за първи път представи работния процес „Няма имплантология без пародонтология“ (NIWOP). С този процес W&H подчертава значението на здравия пародонт преди поставянето на имплант. В това интервю Бернхард Едер, W&H продуктов мениджър за Профилактика & Пародонтология, ще ни разкаже защо W&H определя стандартите в пародонтологията и какви предимства могат да очакват потребителите.

Господин Едер, разкажете ни накратко за NIWOP.

В това интервю Бернхард Едер, W&H продуктов мениджър за Профилактика & Пародонтология, ще ни разкаже защо W&H определя стандартите в пародонтологията и какви предимства могат да очакват потребителите.
Бернхард Едер, W&H продуктов мениджър

Милиони хора по света са засегнати от пародонтит. Научно доказано е, че хроничното заболяване често води до усложнения при лечението с импланти. В някои случаи може да се стигне и до загубата им. Въпреки, че значението на стабилната тъкан е добре известно, трябва да се постави акцент върху необходимото пародонтално предварително лечение и последваща грижа.

Под името NIWOP W&H разработи един цялостен работен процес, който представя най-доброто възможно лечение за пациентите.

Може ли да кажете няколко думи за развитието на работния процес NIWOP?

От години W&H е силно представена в денталната имплантология с апаратите Implantmed и Piezomed. Неразделна част от това е и обменът на научен опит с голям брой имплантолози и пародонтолози. Един от въпросите, повдигнати по време на много дискусии, беше вече споменатата връзка между пародонтит и периимплантит. Поради тази причина W&H реши чрез NIWOP да се съсредоточи в областта на профилактиката и пародонтологията наред с оралната хирургия и имплантология.

Бих желал да подчертая, че „Няма имплантология без пародонтология“ не е откритие на W&H, а квинтесенция от многобройни научни публикации. По време на подробното разработване на работния процес на NIWOP, който се състои от последователни градивни елементи - предварителна терапия, имплантиране и последващи грижи, W&H получи подкрепа от редица експерти, между които д-р Карл-Лудвиг Акерман и проф. д-р Ралф Рьослер.

NIWOP работен процес
Систематичният, основан на доказателства работен процес NIWOP допринася за трайния успех на импланта.

Коя е целевата група на NIWOP?

NIWOP представлява интерес за всеки дентален лекар, работещ в областта на имплантологията, както и за всеки дентален хигиенист, който извършва предварително лечение и последващи грижи. Особено в областта на последващите грижи денталните хигиенисти играят важна роля, тъй като значително допринасят за запазването на импланта. С NIWOP ние искаме да се обърнем и към пациента и да му подчертаем значението на здравия пародонт.

Какви предимства могат да очакват потребителите на метода съгласно работния процес на NIWOP?

Разбира се, NIWOP не може да гарантира успешното лечение. Въпреки това, оценките от научните публикации показват, че терапията, проведена съгласно работния процес на NIWOP може значително да увеличи успеха на импланта.

Същевременно, разработените от W&H материали могат да се използват за обучение на пациентите. С други думи, визуализира се значението на предварителната пародонтална терапия и посттерапията, което не само влияе положително върху благоразположението на пациента, но и улеснява аргументирането на допълнителните разходи за последваща грижа.

Кои W&H продукти препоръчвате за работа в съотвествие с работния процес NIWOP?

W&H е единственият производител, който предлага продукти за всяка отделна стъпка от лечението според работния процес NIWOP. Ние предлагаме продукти, които се отличават не само с тяхното качество, но и с иновативни характеристики, които са от полза както за лекаря, така и за пациента, като например Osstell ISQ модула за измерване на стабилността на импланта.

По време на имплантацията трябва да се обърне специално внимание на хирургичните апарати Implantmed и Piezomed. Функционалностите на Implantmed са перфектно съобразени с изискванията на имплантолозите при поставяне на импланти. W&H Osstell ISQ модулът дава информация за точния момент за натоварване на импланта. Piezomed може да допълни работата на Implantmed като атравматично и ефективно обработва костите, например при подготовката на костни блокове или латерални „прозорци“ за аугментации. Освен това, за пиезохирургичната подготовка на имплантното ложе се предлагат специални накрайници.

В областта на предварителните и последващи грижи връхна точка отбелязваме с пиезо скалера Tigon+. Той е удобен, комфортен за работа и осигурява лечение на пациентите с топла течност. Това намалява дразненето на чувствителните зъби и повишава благоразположението на пациента. Гамата от пиезо накрайници е перфектно адаптирана към многообразните изисквания на пародонталното лечение и мениджмънта на биофилма. За щадящо почистване на имплантната корона в рамките на последващи посещения се използва специален накрайник с PEEK покритие.

Професионалното механично отстраняване на плака и биофилм също е неразделна част от пред- и пост- лечението. Тук е мястото на новата система за полиране с къси опашки Proxeo TWIST. Работната височина на тази система е с 4 mm по-къса в сравнение със стандартните полиращи системи. За потребителите това означава повече свобода на движение в устната кухина.

Къде заинтересованите потребители могат да научат повече за NIWOP?

Началото беше поставено през юни 2018 по време на EuroPerio9. През 2019 W&H ще представя NIWOP на много изложения и конгреси. Специално трябва да бъдат споменати EFP Perio Master Clinic 2019 в Хонг Конг и IDS 2019 в Кьолн. Работният процес NIWOP и свързаните с него продукти ще бъдат представени подробно на щанда на W&H. Екипът ни ще бъде щастлив да предостави информация на всеки, който се интересува. Междувременно много допълнителни подробности могат да бъдат намерени на нашия уеб сайт niwop.wh.com.

Благодаря за интервюто!

коментара