• Накрайник 1AU

  с универсално приложение, както и за изкривени моларни повърхности с лингвален наклон

  Накрайник
  1AU

  REF 07159700


  Накрайник 2AU

  за фронтални зъби на долна челюст, лингвални повърхности, особено ефективен при силно натрупване на зъбен камък

  Накрайник
  2AU

  REF 07159800


  Накрайник 3AU

  за отстраняване на зъбен камък и плака в зоната на шийката, отличен за отстраняване на никотинови отлагания

  Накрайник
  3AU

  REF 07159900


  Накрайник 1AP

  за отстраняване на субгингивални натрупвания, особено подходящ за дълбоки пародонтални джобове

  Накрайник
  1AP

  REF 07009100


  Накрайник 2APl

  извит наляво накрайник за отстраняване на субгингивални натрупвания

  Накрайник
  2APl

  REF 05153300

  Накрайник 2APr

  извит надясно накрайник за отстраняване на субгингивални натрупвания

  Накрайник
  2APr

  REF 05254400

  Накрайник 3AP

  с диамантено покритие на върха на инструмента за отстраняване на зъбен камък от фуркации и вдлъбнати повърхности

  Накрайник 3AP
  REF 05280200