Новини

Повече от 1000 научни изследвания, свързани с Osstell

Шведската компания Osstell, която е известна с разработването на ISQ технологията обяви, че до март 2019 г. има на разположение повече от 1000 научни изследвания и публикации, доказващи уникалната ISQ технология на Osstell, използвайки оригинални SmartPeg-ове.

ISQ база данни

От основаването си преди повече от 20 години Osstell работи изключително и систематично с основан на доказателства подход като непрекъснато преразглежда научните изследвания за споделяне на знания и подобрява патентоватата технология, за да служи най-добре на клиницистите и техните пациенти. Всички данни от научните изследвания, свързани с Osstell и Osstell ISQ редовно се актуализират и допълват в база данни, която включва над 1000 рецензирани научни проучвания и публикации.

Подпомагането на клиницистите да оптимизират времето за протезиране е основният приоритет за Osstell и неговите ползватели. За подпомагане на ефективeн и сигурен работен процес Osstell предлага онлайн платформа Osstell Connect, която позволява на клиницистите да събират, анализират и вземат информирани и обективни решения, базирани на техните показания на Osstell ISQ, като използват базирани на доказателства данни от хиляди потребители на ISQ по света.

“От името на Osstell и всички потребители на Osstell ISQ искам да благодаря на цялата изследователска и клинична общност за безценния принос през годините, превръщайки Osstell ISQ в общоприет клиничен стандарт за измерване стабилността на импланта и оценка на остеоинтеграцията”, каза г-н Йонас Ехингер, Изпълнителен директор на Osstell.

"Не е за вярване, че са минали 26 години, откакто анализът на резонансната честота на Osstell е създадена като концепция и за първи път е въведена за измерване на стабилността на импланта. Оттогава техниката се развива като най-широко разпространеният метод за измерване стабилността на денталните импланти, клиничните параметри и успеха. Над хиляда изследвания са документирани с помощта на RFA и милиони пациенти са се възползвали от тази технология за измерване и оценка”, каза проф. Нейл Мередит, съизобретател на RFA и Osstell.

Osstell ще обяви този важен момент на 12ти март 2019 г. по време на Международното дентално изложение (IDS) в Кьолн, Германия и на 14ти март 2019 г. по време на годишната среща на Академията по остеоинтеграция във Вашингтон, САЩ.

коментара