Доклади & Изследвания

Ефективно и атравматично пародонтално лечение

Основното почистване на пародонталните джобове и обработката на кореновите канали са фундаментален етап от успешното пародонтално лечение. В същото време, съвременната пародонтална терапия се фокусира върху атравматичните процедури, които защитават зъбната субстанция. Разширената гама от накрайници за пародонтална употреба на W&H вече предлага на потребителите оптимизиран комплект от инструменти за съвременно пародонтално лечение. В допълнение към подобрения достъп от тесни до много дълбоки пародонтални джобове, гамата от накрайници предлага подкрепа за бързото и в същото време атравматично почистване на още по-извити корени.

Тънките пародонтални накрайници на W&H предлагат оптимална тактилна обратна връзка, която преминава в по-голяма ефективност и безопасност за потребителя, особено при субгингивално лечение. Ефективно и атравматично – това е мотото на разширената гама от накрайници за пародонтология на W&H, която беше разработена в близко сътрудничество с пародонтолози и специалисти по дентална хигиена.

Паро накрайници
Накрайници с диамантено покритие - нови: 4P, 5P, 5Pr и 5Pl

Нови накрайници за пародонтално лечение

Оптимизираната геометрия на накрайниците позволява потребителите да се възползват от по-добър достъп в обработваната зона. Това дава възможност по-лесно да се достигнат дори труднодостъпни зони в задната част и улеснява основното отстраняване на биофилм и твърди отлагания (конкременти).

От първоначалната терапия чак до поддържащото пародонтално лечение, разширената гама на W&H включва перфектен накрайник за всяко приложение.

Ефективно отстраняване още в началото на пародонталното лечение

Предпазването на колагеновата мека тъкан и повърхността на канала от нараняване е едно от фундаменталните изисквания за успешно пародонтално лечение. С новите накрайници с диамантено покритие 4P, 5P, 5Pr и 5Pl, W&H вече предлага перфектния комплект с инструменти за първоначална терапия. Това не само помага на пародонтолозите ефективно да отстраняват конкременти, както и специалният ергономичен дизайн също осигурява изключително атравматична субгингивална работа.

Докато новият накрайник 4P е универсален инструмент за насочено почистване на коренова повърхност, накрайници 5P, 5Pr и 5Pl са специално създадени за почистване на извити корени. Благодарение на специалния дизайн на накрайник 5P, той е идеален за почистване на фуркации и конкавитети в предната зона с кучешки зъби. Конкрементите са отстранени, отговаряйки на всички други изисквания за регенерация на възпалени твърди и меки тъкани.

Перфектен комплект с инструменти за успешна грижа (SPT)

Поддържащото пародонтално лечение (Supportive periodontal treatment - SPT) е съществен етап от дългосрочния успех на лечението. Фокусът тук е върху изключително атравматичното лечение и целенасоченият мениджмънт на биофилма. Докато накрайник 1P е подходящ за атравматично почистване на зъбни повърхности в субгингивалната зона, оптимизираният дизайн на накрайници 3Pr и 3Pl позволява лесен субгингивален достъп до пародонталните джобове особено в зоната на труднодостъпните молари. С накрайниците за пародонтология 1P, 3Pr и 3Pl, W&H вече предлага на денталните хигиенисти иделания комплект с инструменти за успешна дългосрочна профилактична терапия.

Разширената гама от накрайници за пародонтология на W&H предлага идеална подкрепа за системна пародонтална терапия. В допълнение към ефективното, насочено отстраняване на твърди и меки отлагания над и под линията на венеца, пародонтолозите и денталните хигиенисти могат да работят по начин, който предпазва тъканите и зъбната субстанция, като в същото време постоянно поддържат оралното здраве на пациентите.

Универсален накрайник 1P за атравматично почистване на зъбни повърхности в областта на поддържащата пародонтална терапия.
Универсален накрайник 1P за атравматично почистване на зъбни повърхности в областта на поддържащата пародонтална терапия.
Накрайниците 3Pr и 3Pl – лесен субгингивален достъп до пародонталните джобове
Накрайниците 3Pr и 3Pl – лесен субгингивален достъп до пародонталните джобове
Накрайниците с диамантено покритие позволяват отстраняване на биофилм и твърди отлагания.
Накрайниците с диамантено покритие позволяват отстраняване на биофилм и твърди отлагания.

коментара