Доклади & Изследвания

Ефективно и атравматично кореново лечение

Дългосрочното запазване на съзъбието е основна цел на съвременната ендодонтия.

Наред с ефективната диагностика и методите на лечение, използването на най-новите технически средства и инструменти също има важен принос за успешната грижа за пациента. Д-р Шарад Нураие Аштиани и екипът му в денталната практика в Бремен, Германия третират до десет ендодонтски случая на седмица. Желанието на пациента за възможно най-атравматично лечение в комбинация с добри прогнози за успех представлява ежедневно предизвикателство за лекарите по дентална медицина.

Като запален потребител на разширената W&H гама от накрайници за ултразвукова ендодонтия, Д-р Нураие Аштиани не само е в състояние да извърши по-ефективно кореново лечение, но и да го направи по начин, който натоварва по-малко пациента. Денталните експерти се справят с лекота дори с най-трудните ситуации. В скорошно интервю, специалистът в ендодонтията ни разказа за особеностите, които характеризират W&H накрайниците и посочи възможните рискове, които могат да възникнат при кореново лечение.


Обхватът на разширената W&H гама от накрайници покрива ли всички необходими приложения за Вашите ендодонтски индикации?

Д-р Нураие: По мое мнение, да. Накрайниците позволяват работа по особено атравматичен и минимално инвазивен начин. Сред другите стъпки, това се отнася за откриването на отделните орифициуми, подготовката на кавитета в зоната на пулпната камера, оформянето на отворите на каналите при преминаването от дъното на камерата към кореновия канал и подготовката на коронарната част на каналите.

инструменти за ортоградна ендодонтия
С шестте ортоградни ендодонтски инструмента, W&H предлага на лекарите по дентална медицина практичен избор за ендодонтско лечение.

Също така е възможно да се активират промиващите течности в кореновата канална система. Нещо повече, те правят възможна обработката при редица специални показания като преразглеждането на случаи със счупени инструменти и щифтове.

Гамата се допълва перфектно от накрайника за латерална кондензация.

Бихте ли описал употребата на най-важните за Вас накрайници и назовете няколко клинични предимства?

Д-р Нураие: Особено ми харесва да работя с накрайник 1Е. Той е напълно подходящ за активиране на промиващите течности в кореновата канална система. Деликатният дизайн на накрайника позволява също така да достигнете до дълбоката част на канала и гарантира оптималното активиране.

Благодарение на подсиления материал при прехода от работния край към опашката, рискът от счупване на този тънък инструмент е вече сведен до минимум.

1E накрайник
Накрайник 1Е следва хода на извивките на канала и е незаменима помощ при всяко кореново лечение.

Накрайник 2Е се използва за латерална кондензация. При тази запълваща техника основните щифтове в канала първо се адаптират и след това гута перчата се кондензира латерално чрез вкарването на инструмента. В резултат се създава допълнително пространство за аксесорните щифтове. Следващият накрайник се въвежда в канала и отново кондензира (плътно). Тази процедура се повтаря, докато каналът се запълни.

Друга възможност за преработка на каналопълнежното средство – когато анатомията на канала го позволява, както и предварителната подготовка – инструментът може да бъде въведен в канала и да се използва за минимално омекотяване на гута перчата чрез топлината, генерирана от активирането, което прави лесно отстраняването на коронарната част.


Накрайник 3Е е специално създаден за отстраняване на счупени и фрактурирани канални инструменти. Моят опит показва, че това е възможно от коронарната част надолу до централната канална част със съответното увеличение (min. 3.6x дентални лупи, идеално с микроскоп).

Тази стъпка трябва да се извършва с интрумент с недиамантено покритие и рязко заострен връх, с който е възможно да се отстрани фрактурирания фрагмент на инструмента в зоната на дентина под микроскоп. В допълнение, накрайникът е напълно подходящ за коронарно отстраняване на счупени инструменти, така че те да бъдат в последствие разхлабени с накрайник 5Е.

3E накрайник
Финният накрайник с диамантено покритие 3Е е изключително подходящ за отстраняване на счупени канални инструменти наред с други показания.

Аз също много използвам този накрайник за почистване на калцификати от тънки канали и за отваряне на ясно видими канали. Той е изключително подходящ за приложения във втория мезиобукален канал на максиларни молари или при случаи на обтурирани канали. В случай на тънки канали, функцията е почти идентична с тази на накрайник 6Е, който работи оптимално в средни до широки канали.

4E накрайник
Атравматична препарация на пода на кавитета с накрайник 4Е.

Накрайник 4Е – този накрайник е изключително подходящ за подготовка на пода на кавитета при прехода към каналите. Той може да се използва за оптимално заглаждане на прехода между канала и пода на кавитета, така че да се получи фуния, водеща в канала. Освен това, инструментът е идеален избор за премахване на калцификати от каналите.

Като цяло, кавитетът може да бъде подготвен много ефективно и минимално инвазивно с този накрайник чрез заглаждане на калцификати, ъгли и ръбове.

Накрайник 5Е е специално създаден за разхлабване и отстраняване на фрактурирани канални инструменти чрез вибрация. Парчетата винаги трябва да бъдат открити предварително, тъй като това значително улеснява процедурата.

Накрайник 6Е е предназначен за отстраняване на стари запълващи материали от входа на канала, за откриване на входовете на канала и отстраняване на калцификации.

Това е основната цел на този инструмент, въпреки че малко по-големият диаметър означава, че е по-подходящ за канали със среден или по-широк обхват. За тънки канали, накрайник 3Е е по-добрият избор. И двата инструмента могат да бъдат използвани за препарация на коронарната част. Забележка: формиране на прагове. Когато се използва за тази цел е важно да се гарантира, че не са създадени никакви прагове в канала.

Имате ли любим накрайник?

Д-р Нураие: Имам няколко любими накрайника, но моят абсолютен фаворит, без който не мога, е 1Е. Той е наистина полезен за всяко едно кореново лечение, тъй като може да се използва за активиране на промиващите течности. Добре известно е, че успоредно с препарацията, промиването на кореновите канали е най-важният компонент на лечението. Активираните ириганти проникват по-дълбоко в дентиновите канали, като по този начин се постигат по-добри резултати. Ето защо, активирането на промиващата течност играе важна роля в подобряване качеството на този вид лечение.

Накрайници 6Е/3Е и 4Е са също сред моите фаворити, но индикациите за тях са лимитирани. Те не са винаги необходими за широки канали с един корен, но почти винаги се използват за зъби с множество канали. Възможните приложения включват отстраняване на калцификати от кавитета, перфектно заглаждане на прехода и прави тънки канали и отворите видими. Въпреки това, трябва да се внимава, тъй като могат да се образуват прагове.

Какви предимства носят със себе си утразвуковите накрайници на W&H за резултата от лечението във Вашите очи?

Д-р Нураие: Използването на ултразвукови накрайници позволява целенасочено, атравматично и минимално отстраняване на тъкани на желаното място (например, при разкриване отворите на каналите, заглаждането на пода на кавитета и отстраняване на счупени инструменти и щифтове, както и при обработката на коронарната част на канала).

Преходът към канала може да бъде изгладен с по-голяма прецизност, отколкото при използване на борери. Активирането на промиващата течност по специално предлага огромни предимства, които не могат да бъдат гарантирани с други инструменти. Специалните инструменти на W&H дават възможност да се извършват изцяло нови индикации с минимална инвазивност като релечение на счупени инструменти и щифтове.

Визуалните помощни средства като дентални лупи или дори по-добре хирургичен микроскоп трябва да се използват за всички показания в канала. Освен това, аз също така мисля, че е важно всички приложения в калана – с изключение на активирането на иригационните разтвори – да се извършват от специализирани колеги със съответния опит и необходимите познания в областта.

Рискът от перфорации и образуването на прагове в канала не трябва да се подценява, тъй като рискът се увеличава при навлизането по-надълбоко в канала.

дентални лупи или хирургичен микроскоп
В комбинация с най-съвременната ултразвукова система, визуалните помощни средства, като например дентални лупи и хирургични микроскопи са основни инструменти за успешно ендодонтско лечение.

Доколко сте доволни от експлоатационния живот на ендодонтските инструменти и как оценявате износването на накрайници 4Е и 6Е?

Д-р Нураие: Аз съм изключително доволен и от износването, и от експлоатационния живот на накрайниците. Ако трябваше да променя нещо, бих направил кръглата глава на накрайник 4Е дори по-кръгла. Досега, не съм имал счупен накрайник по време на работа с него и не съм забелязвал вловашане на производителността на износване, дори след честа употреба. Двата накрайника 3Е и 6Е, по специално, разполагат с втора ангулация, за да се улесни работата в задната моларна област при пациенти, при които отварянето на устата е ограничено.

Бихте ли препоръчали гамата от W&H ендо накрайници на вашите колеги и ако е така, кои накрайници по-конкретно бихте препоръчали?

Д-р Нураие: За мен, ултразвуковата ендодонтия е оптимално допълнение към съществуващите техники. Използването на разширената гама от W&H ендо накрайници дава възможност значително да се подобри качеството на лечението и по същество дългосрочната прогноза за зъбите. Качеството на накрайниците е изключително високо и категорично заслужават да бъдат препоръчани.

Намирам производителността на износване особено впечатляваща, тъй като тя остава постоянна, дори след честа употреба. В допълнение, накрайниците също така могат да бъдат обслужвани много лесно и ефективно.

Д-р Шарад Нураие Аштиани
Д-р Шарад Нураие Аштиани

Благодаря Ви за тази поучителна дискусия!

Снимки: Д-р Шарад Нураие Аштиани, Бремен

коментара