Доклади & Изследвания

Разширена гама от ендодонтски накрайници за ефективно кореново лечение

Д-р Шарад Нураие Аштиани
Д-р Шарад Нураие Аштиани

За да се гарантира, че кореновото лечение се извършва възможно най-ефективно и атравматично, Д-р Шарад Нураие Аштиани резидент по орална хирургия и лекар по дентална медицина, специализиращ ендодонтия от Хамбург (в момента практикуващ в Бремен), Германия, разчита на W&H пиезо скалер Tigon+ в комбинация с оптимално координираната гама от накрайници.

В следващата статия Д-р Аштиани очертава три клинични приложения, в които се описва по-подробно целевото използване на W&H ендо накрайниците.

Въведение

Действията трябва да се извършват под микроскоп. Ако няма такъв, е препоръчително поне използването на дентални лупи. Използването на кофердам се препоръчва във всички случаи и е незаменим елемент от професионалното лечение. Когато се работи с накрайници в канала, трябва да се използват минимум дентални лупи. При случаи на дълбока канална препарация за отстраняване на счупени инструменти е задължително използването на хирургичен микроскоп, тъй като в противен случай рискът от перфорация е прекалено висок. Канални инструменти и щифтове могат да бъдат отстранени само от горната част на канала без помощта на микроскоп.

3E специален накрайник

Отстраняване на счупени канални инструменти

3E специален накрайник
3E специален накрайник

4E специален накрайник

Препарация на пода на пулпната камера

4E специален накрайник
4E специален накрайник

5E специален накрайник

Разклащане и отстраняване на канални щифтове

5E специален накрайник
5E специален накрайник

6E специален накрайник

Отстраняване на каналопълнежни средства и калцифицирани коренови канали

6E специален накрайник
6E специален накрайник

Случай 1: Първично лечение на зъб

В резултат на отварянето на пулпната камера с W&H обратен наконечник, който осигурява оптимално охлаждане, коронарната част на пулпата е напълно отстранена. В следващата стъпка се използват ултразвукови накрайници в комбинация с W&H пиезо скалер Tigon+. Настройките на Tigon+ са перфектно координирани с накрайниците, което прави инструмента идеален за тази цел.

След това се използват накрайници 6Е и 4Е за препарация на пода на кавитета, заглаждат се преходите и се откриват орифициумите на каналите. При много тесни канали, като например MSB2 в максиларните молари, трябва да се използва накрайник 3Е.

С накрайници 3Е и 6Е e възможно дори да се подготвят конично горните части на канала по едно и също време. Забележка: Формиране на прагове. Приложенията в канала трябва да се извършват само от опитни хирурзи. Каналът може да бъде обработен по същия начин с гейтс глиден, въпреки че това често води до формирането на ръбове при прехода към пода на кавитета. Подобни ръбове могат да бъдат загладени като се използва накрайник 4Е.

След визуализацията на каналите, заглаждането на отворите на канала, отстраняването на всякакви дентинови надвеси и подготовката на пода на кавитета, може да започне препарацията на канала. За тази цел е налице цял набор от ръчни и машинни инструменти, но те не са обект на тази статия. Изключително важно е винаги да се използва промиваща течност, когато се обработват канали. Каналът трябва да се промива многократно след употребата на всеки инструмент (включително всеки път, когато се използва един и същ инструмент).

Следвайки препарацията точно до крайната дължина и размер, каналът се промива съгласно протокола. С помощта на накрайник 6Е промиващата течност се активира многократно, промива се и се активира отново в продължение на 20 до 30 секунди. Тази процедура се повтаря, докато протоколът за промиване с различните иригационни течности и количества не се изпълни.
След тази стъпка каналите се подсушават и запълват латерално или вертикално, студено или горещо, в зависимост от опциите или наличните материали.

Случай 2: Отстраняване на коренов щифт

Достъпът до канала се подготвя, както е описано в случай 1. Това лечение винаги трябва да се извършва с помощта на хирургичен микроскоп или дентални лупи. За да се избегне перфорация, трябва да се препарира само горната част на канала.

Препоръчва се следният допълнителен подход:

 • Счупеният инструмент или кореновият щифт се открива малко, използвайки накрайник 3Е.
 • След това счупеният щифт се разклаща с помощта на накрайник 5Е. Ако не се разхлаби веднага,
  накрайник 3Е трябва да се използва отново.
 • След успешното му разклащане се извършва обработка на канала (виж Случай 1).
 • По отношение на иригационния протокол, трябва да се има предвид, че поради различната активност на микроорганизмите, свързана с всяко време на преразглеждане, трябва да се използва 2% СНХ в допълнение към другите течности за промиване.
 • Останалата част от процедурата се извършва, както е описано по-горе.

Случай 3: Отстраняване на фрактурирани канални инструменти

Тези лечения винаги трябва да се извършват с помощта на хирургичен микроскоп. Забележка: Виа фалса (перфорация). Лечението може да се извърши само след като индикацията бъде потвърдена точно. Важно е да можете предварително да оцените успеха на лечението. Хирургът трябва да може да оцени собствените си умения точно за този клас индикации.

Препоръчва се следният подход за отстраняване на фрактурирани коренови инструменти:

 • На първо място, каналите се визуализират, последвано от повторно преразглеждане на всеки запълващ материал, използвайки накрайници 6Е/ 3Е.
 • След като гута перчата е напълно отстранена точно до счупения инструмент, каналът първо трябва да се разшири по права линия и в неговия диаметър.
 • След това накрайникът трябва да бъде изцяло изложен от всички страни под микроскопски контрол.
 • Инструментът сега е открит на 1-2 mm в апикално направление, използвайки накрайник 3Е.
  Забележка: виа фалса (перфорация). При използването на ултразвукови накрайници съществува риск счупените инструменти да се фрактурират за втори път. Поради тази причина е важно да се гарантира, че препарацията се извършва в зъба.
 • Съществуват редица възможности за неговото премахване. Въпреки това, в най-добрия случай, инструментът може да бъде отделен с помощта на промиваща спринцовка, след като бъде открит. Забележка: възобновен риск от фрактуриране на инструмента. Има цяла гама от други възможности в зависимост от анатомията и мястото, но те не са обект на тази статия.
 • Отстраняването е последвано от апикална подготовка, промиване съгласно протокола (отново, имайте предвид, че 2% CHX се използва и тук в допълнение към другите промиващи течности).
 • Останалата част от процедурата се изпълнява, както е описано в случай 1 (виж по-горе).

коментара