Доклади & Изследвания

Перфектна поддръжка само за 10 секунди

Продуктовият мениджър Кристиан Лехнер и новата Assistina TWIN за ефективно смазване
Продуктовият мениджър Кристиан Лехнер и новата Assistina TWIN за ефективно смазване


Правилната поддръжка значително допринася за запазването и правилното функциониране на денталните инструменти за по-дълго време и живот на експлоатация.

С новата Assistina TWIN, W&H предлага нов апарат за автоматична обработка на инструменти, който помага оптимално за повтарящата се поддръжка в денталните практики. Проектиран за работа в малки практики и дентални клиники, новият апарат на W&H перфектно покрива всички изсквания за безпроблемна поддръжка на наконечници.

Assistina TWIN смазва всички ротиращи части и почиства каналите на спрея перфектно само за 10 секунди. Апаратът е снабден с две камери, които осигуряват цялостен и непрекъснат процес по поддръжка за първи път. Времето за изчакване остава в миналото. Проведохме интервю с Кристиан Лехнер, W&H Продуктов мениджър по поддръжка и контрол на инфекциите, относно продуктовата разработка и конкретните предимства, които Assistina TWIN предлага на потребителите.

Г-н Лехнер, можете ли да ни разкажете накратко за дейността на W&H в областта на хигиената и поддръжката?


Лехнер: W&H стартира първото устройство за поддръжка на наконечници на пазара през 1992 г.: Assistina 301plus . Докато другите производители предлагат само сервизиране със спрей флакон, новият продукт на W&H е първият, който позволява автоматично смазване с масло и цялостно почистване на каналите на спрея.

В течение на годините, клиентите започнаха да се фокусират все повече върху почистването и смазването с масло. В отговор, W&H представи двата апарата за почистване и поддръжка Assistina 3x2 и Assistina 3x3 през 2013 г. Докато Assistina 3x2 осигурява валидирано почистване на вътрешната страна на каналите на спрея и лагерите, както и смазване, Assistina 3x3 осигурява и валидирано почистване на външната страна. По този начин, W&H има възможност да постави нов акцент в областта на хигиената и поддръжката.

При повтарящата се обработка на дентални инструменти, смазването винаги представлява проблем преди комплектът от инструменти да бъде опакован и стерилизиран. Задачата на новата Assistina TWIN е да оптимизира значително този етап. Благодарение на иновативната концепция за работа, потребителите могат вече да изпълняват процеса по поддръжка на инструменти бързо, ефективно и без никакво прекъсване.

Можете ли да ни дадете информация за новата Assistina TWIN?

Лехнер: Целта на разработването на нашия продукт беше създаването на устройство, което е лесно за работа и рентабилно. Освен това, обработката на инструменти трябва да е възможно най-бърза. Аспектът по безопасност също има важна роля, тъй като може да се образува мъгла с опасни аерозоли при използването на спрей дезинфектанти, флакони с масло и при апарати за автоматична поддръжка на инструменти; такива мъгли не трябва да бъдат вдишвани при никакви обстоятелства. Обърнато е допълнително внимание и на консумацията на масло и почистващ разтвор.

За Кристиан Лехнер Assistina TWIN е едно от най-рентабилните решения на пазара, благодарение на техническите нововъведения.

Нашите инженери разработиха нов метод за вкарване на масло в денталните инструменти, който дава възможност значително да се оптимизират времето на цикъла и необходимото количество масло и почистващ разтвор. Благодарение на тези технически нововъведения, Assistina TWIN е едно от най-рентабилните решения на денталния пазар по отношение на разходите за поддръжка на всеки инструмент.

Какво е значението на новия сервизен апарат за хигиенния цикъл в денталните практики?


Лехнер: Последващата поддръжка на инструменти е абсолютно необходима при използването на миялни и дезинфекциращи машини като този на Miele. С Assistina TWIN това може да се извърши значително по-рентабилно, безопасно и бързо, отколкото със сравними автоматизирани решения и конвенционалните флакони за смазване. Assistina TWIN позволява на екипа в практиката да прехвърли инструментите за следващите стъпки на опаковане и стерилизация в непосредствена близост. Целта е инструментите да бъдат на разположение възможно най-бързо за последващи приложения в денталната практика.

В интервюто, продуктовият мениджър на W&H обяснява за иновативната двукамерна система, която позволява обработка на инструментите без прекъсване за първи път досега.

Какви нови функционалности и предимства за клиентите предлага новата Assistina TWIN, в сравнение със съществуващите решения на пазара? Към кого е насочен новият апарат на W&H?

Лехнер: Assistina TWIN е първият апарат за поддръжка на инструменти с време за обслужване само 10 секунди. През това време, каналите на спрея са промити с почистващ разтвор и изсушени с компресиран въздух. Всички лагери са перфектно обслужени с маслото на W&H. Апаратът е снабден с две камери, които се използват една след друга, за да осигурят кратко време без прекъсване на просеца. Двете камери могат да бъдат снабдени с всякакъв вид адаптори по Ваш избор, което позволява индивидуална и гъвкава работа във Вашата практика.

Апаратът на W&H е снабден с HEPA филтър (високоефективен въздушен филтър за частици), който филтрира бактерии, вируси, прах, аерозоли, дим и други. Всяка аерозолна мъгла, която се развива по време на процеса по поддръжка се улавя от вентилацията и се извежда навън. Това гарантира, че само чист въздух излиза от апарата. Друг акцент на Assistina TWIN е лесната операция, което изисква натискането само на един бутон. Всички консумативи са на разположение в комплекта Assistina TWIN Care. Пълнителите (почистващ разтвор и масло) и HEPA филтърът могат да се сменят много лесно без необходимост от други инструменти.

Assistina TWIN може да се справи с големи обеми от инструменти. Апаратът на W&H е подходящ, както за лекари по дентална медицина със собствени практики, които изискват инструментът да бъде готов за работа за много кратко време, така и за големи практики и клиники.

В заключение, можете ли да обясните как продуктът се вписва в портфолиото на W&H и как лично Вие виждате бъдещето на решенията за повторна обработка на W&H?

Лехнер: Заедно с Assistina 301plus и сервизното масло F1 на W&H, новата Assistina TWIN обединява оптимално портфолиото на W&H. Въпреки, че е на пазара вече повече от 25 години, нашата Assistina 301plus е все още неразделна част от нашата гама, тъй като предлага оптимално решение за практики с малки до средни обеми от инструменти. Заедно с нашите Assistina 3x2 и 3x3, Assistina TWIN завършва нашето цялостно, висококачествено портфолио от сервизни апарати.

Благодаря Ви за отделеното време!

Пълнителите (почистващ разтвор и масло) плюс HEPA филтър могат да бъдат сменени от екипа в практиката много лесно без необходимост от инструменти.Инж. Кристиан Лехнер
W&H Продуктов мениджър по поддръжка и контрол на инфекциите

коментара