• Семейната концепция е твърдо закотвена в нашата корпоративна философия. W&H се характеризира с отдаденост, професионализъм и взаимно доверие.

  Дипл. Инж. Питър Малата

 • Интересни проекти, международна перспектива
  и уникален отборен дух - винаги е забавно във W&H!

 • Обучението за инженер по фина механика и всеобхватните възможности за обучение стоят в основата на моите задължения днес в отдела за развитие на човешките ресурси. Работата с хора е вълнуващо и интересно предизвикателство всеки ден!

 • Работата в екип ми дава възможност за нов начин на възприемане и изпълнение на задачи, като по този начин ще засиля професионалната и личната ми компетентност.

 • Аз работя с CNC-котролирани стругове и фрези. Наистина се наслаждавам на производството на ротиращите части за нашите продукти.

 • В течение на годините работа в чужбина, имах възможност да натрупам ценен международен опит във W&H. Тези знания са много полезни за текущата ми работа в отдел Продажби.

  „Хората са приоритет“ - Успех с W&H

  Работа в международна семейна компания с около 1.200 служители по целия свят. Подкрепете ни в производството на високотехнологични продукти за дентално приложение.

  Развийте нови идеи и иновативни решения в екип, насочени към нашите клиенти и партньори по целия свят и дайте своя принос към корпоративния ни успех. Нека всички да се обединим — в крайна сметка, нашият успех се гради на успехите на всеки един поотделно.