Новини

W&H по време на EuroPerio9

С мотото „Няма имплантология без пародонтология“ (NIWOP) за повишаване успеха на имплантатното лечение

EuroPerio е най-големият научен конгрес в света, специализиран в областта на пародонтологията и имплантологията. Последната от тези срещи, които се организират на всеки три години - EuroPerio9 се проведе от 20 до 23 юни 2018 г. в Амстердам и събра над 10 000 експерта. С „Няма имплантология без пародонтология“, съкратено NIWOP, W&H представи систематичен и основан на доказателства работен процес за стабилна и здрава тъкан около импланта. Работният процес NIWOP, който беше представен за първи път в рамките на конгреса, бе широко обсъждан не само на щанда на W&H, но и по време на лекцията на Д-р Карл-Лудвиг Акерман.

По време на своето девето издание конгресът EuroPerio осигури платформа за обмен на експерти по пародонтология от цял свят. Особен интерес предизвика представеният от W&H работен процес NIWOP. Пародонтологичната предварителна терапия, имплантирането и последващото пародонтално лечение – NIWOP се фокусира върху значението на пародонтологията за дългосрочния успех на имплантатното лечение.

W&H щанд на EuroPerio9
На конгреса EuroPerio9 W&H представи работния процес NIWOP – предварително пародонтално лечение, имплантация и последваща пародонтална грижа.
Д-р Карл-Лудвиг Акерман по време на лекцията
По време на третия конгресен ден, Д-р Карл-Лудвиг Акерман изнесе лекция по покана на W&H. Модератор на събитието беше Проф. Д-р Антон Скулиан

Лекция от експерт за експерти

Интересът към NIWOP беше голям. На третия ден W&H покани Д-р Карл-Лудвиг Акерман да изнесе лекция на тема: „Няма имплантология без пародонтология“. „Ако разгледаме броя на вече поставените импланти, както и увеличаващото се число на планираните, ще установим, че NIWOP е много важна тема в световен мащаб. Защото делът на пациентите с пародонтални заболявания също непрекъснато нараства. Важно е проблемът да бъде открит и да се предприемат адекватни действия“, каза Проф. Д-р Антон Скулиан, председател на Европейската Федерация по Пародонтология (EFP) във въведението, подчертавайки експертния опит на лектора Д-р Карл-Лудвиг Акерман. Д-р Акерман подчертава нарастващото разпространение на пародонталните заболявания и тяхното влияние върху успеха на импланта. Въз основа на два конкретни клинични случая той илюстрира адекватните терапевтични концепции. В заключение: имплантирането при пациенти с пародонтит в анамнезата е риск, но посредством систематичен подход като NIWOP има голяма вероятност за успех.

NIWOP с W&H продукти

Работният процес NIWOP беше представен и на щанда на W&H. Продуктовите мениджъри и специалисти по приложението предоставиха информация за NIWOP и свързаните с този процес продукти на W&H: ултразвукови скалери, които работят с приятно топла течност, намалявайки до минимум дразненето на чувствителните зъби. Широка гама от ултразвукови накрайници, разработени в сътрудничество с крайните потребители осигуряват щадяща последваща грижа за короните върху импланти. Или новият хирургичен апарат Implantmed с Osstell ISQ модул за измерване на остеоинтеграцията са само някои от показаните акценти.

С тези и много други продукти на W&H лечението според работния процес NIWOP може да бъде значително подкрепено. „Радваме се на положителната обратна връзка от посетителите на EuroPerio9. Работният процес NIWOP се основава на независими, основани на доказателства проучвания. NIWOP не е наше откритие, а квинтесенцията на многобройни публикации. От голямо значение за W&H е да предостави на денталните лекари лесни и практични решения с добавена стойност. Успяхме със систематизирания работен подход NIWOP и нашите иновативни продукти. Освен това, W&H е единственият производител, който предлага продукти за целия процес NIWOP, включително за измерване на стабилността на импланта“, казва Бернхард Едер, W&H продуктов мениджър Профилактика & Пародонтология.

NIWOP работен процес
Някои неща си принадлежат: точно както Ин се нуждае от Ян, така имплантологията се нуждае от пародонтология.

коментара