Новини

Най-добрите съвети за Вашето „зелено“ пътуване

През последните няколко месеца събрахме много идеи и съвети за това как денталните практики и клиники могат да се включат активно в глобалното движение за устойчиво развитие. Общата цел: да спасим нашата планета за себе си и бъдещите поколения. Като производител на дентални продукти, ние заставаме до Вас и ще продължим усилията си. По-долу ще намерите списък, обобщаващ какво можете да направите във Вашата дентална клиника, за да станете част от промяната.

Най-добрите съвети за Вашето „зелено“ пътуване

Служители

 • Включете целия си екип в мисията за устойчиво развитие.
 • Присъединете се към инициатива за зелена дентална медицина за допълнителна мотивация и подкрепа.
 • Осигурете на екипа си материали за четене, напр. статии за устойчива дентална медицина. Възможно е и допълнително обучение или посещение на семинари на целия екип.
 • Редовно оценявайте напредъка и го обсъждайте с екипа си.
 • Подкрепете проекти за опазване на околната среда.
 • Обмислете да предоставите на служителите билети за градски транспорт за тяхното пътуване до и от работа.

Пациенти

 • Информирайте пациентите си на Вашия уебсайт за мерките, които вече сте предприели.
 • Обучете пациентите си като поставите в чакалнята брошури, съдържащи зелени съвети.
 • Поставете табели до мивките, напомнящи на хората да изключват крана, когато мият зъбите или ръцете си.
 • Помолете пациентите си да носят своя собствена четка за зъби и чаша. Ако това не е алтернатива за Вас или Вашите пациенти, осигурете им нови, но изработени от екологични материали.

Организация на офис и практика

 • Дигитализирайте графика на пациентите и Вашата система за фактуриране.
 • Намалете консумацията на енергия с помощта на енергийно ефективни устройства и увеличете дела на възобновяемата енергия, например със собствена фотоволтаична инсталация на покрива.
 • Оптимизирайте управлението на материалите.
 • Преминете към дигитални рентгенови снимки и зъбни отпечатъци.
 • Работете с регионални доставчици и дистрибутори, за да сведете до минимум транспортните маршрути.
 • Централното управление на поръчките помага да се избегнат ненужни отпадъци от опаковки и ненужни доставки.
 • Закачете сертификатите си за устойчивост и празнувайте всяка цел, която сте постигнали.

Продукти, материали и оборудване

 • Намерете марка, на която имате доверие и инвестирайте във висококачествени продукти.
 • Използвайте най-съвременните технологии.
 • Когато е възможно, ремонтирайте вместо да замените.
 • Намалете отпадъците като преминете към дигитални решения и обърнете внимание на материалите за многократна употреба. В противен случай рециклирайте усърдно – „големите пет“ са: пластмаса, хартия, алуминий, стъкло и стомана.
 • Използвайте биосъвместими материали за протези, когато е възможно.
 • Ако е възможно, не използвайте амалгама.
 • Избягвайте използването на полиращи пасти, съдържащи микропластмаса.

Изтеглете контролния списък за Вашата дентална практика тук.


Повече информация ще намерите на #dentalsunited стават зелени. Посетете ни:

коментара