Доклади & Изследвания

Почистване на ротиращи инструменти: Какви са вашите очаквания?

Денталната професия, денталната медицина и свързаните с тях техники еволюираха през последните години, както и процедурите по хигиена. В днешно време, повтарящата се обработка на инструменти включва сложни процедури и протоколи по хигиена, които следва да бъдат регулярно оптимизирани и актуализирани съгласно непрекъснатото развитие на науката и технологиите. Някои продукти са трудни за почистване и стерилизация без адекватно оборудване и специфични процеси, като най-голямото изискване е за валидиране, което да докаже, че процесът е протекъл правилно.

Правилното почистване е в основата на целия цикъл по обработка и е фундаментален за успешната стерилизация. По време на стерилизация, остатъци, отпилки, кръвни протеини и липиди и други, представляват препятствие за парата. Както повечето ръководства специфицират: "само чисти инструменти могат да се стерилизират".

Инструментите трябва да бъдат чисти и видимо освободени от органични остатъци (кръвни протеини и липиди, биофилм), минерални отлагания, отпилки и петна преди парна стерилизация. Правилното почистване допринася за намаляване на микробиологичната популация.

Както е показано в Кръга от фактори, почистването комбинира четири фактора, които си взаимодействат в различни пропорции:

Кръг от фактори

Кръг от фактори

  • Химично въздействие
  • Механично въздействие
  • Температура
  • Контактно време

Ако един от факторите е намален, загубата може да бъде компенсирана чрез увеличение на един или повече от другите фактори.

Химикалите представляват киселинен или алкален разтвор. Почистващите препарати съдържат повърхностно активни вещества с почистващи агенти, които мокрят, образуват пяна, овлажняват и разпръскват. Ефективността се увеличава или намалява взависимост от концетрацията. По-висока концентрация на разтвора може да доведе до по-големи разходи, допълнително изплакване и да причини щети на инструментите. Изборът на разтвор зависи от вида замърсяване ( органично, минерално, микробно и т. н.), вида повърхност, повърхностния слой (гладък, грапав, набразден) и формата на инструмента.

Механичният фактор създава триене и налягане, тоест силата необходима за отстраняване на замърсяването, както и за подмяна на разтвора за почистване, който е в контакт с инструмента. В допълнение, той помага за разпръскване на мръсотията.

Ако не се използва оборудване, човекът, който извършва ръчно почистване, осигурява механично действие чрез търкане и четкане на инструментите.

Температурата намалява въздействието върху повърхността от течностите, ускорява химичните реакции (мокрене, образуване на пяна), омекотява натрупванията и подпомага проникването на активните вещества. Температурата подобрява почистването, но тя не трябва да надвишава 45°C, за да се предотврати слепване на кръвни протеини върху повърхностите.

Контактното време е тясно свързано с продължителността на процеса на почистване и е резултат от другите три фактора.

Предизвикателството от ръчна обработка на ротиращи инструменти

Вътрешните части на ротиращите инструменти непрекъснато се смаляват и усложняват, което води до затруднение при процеса на почистване. Те се състоят от компоненти от различни материали (композит, гума, сплави), както и електроника.

Ротиращ инструмент

Освен, ако инструментите могат да бъдат разглобени, ръчното почистване на всички вътрешни части като лагери, пуш бутон, предавки, канали за спрей и отвори, е истинско предизвикателство. Ротиращите инструменти не могат да бъдат накисвани или почиствани в ултразвукова вана, което също не помага. Обикновено, препоръчително е почистване на външните повърхности с мека четка под течаща вода, като се стремим да избегнем твърде много чешмяна вода да попадне вътре в инструментите. След почистване и изсушаване, инструментите трябва да бъдат смазани преди опаковане и стерилизация. Извършвайки тази стъпка ръчно с масло за смазване, това може да доведе до предозиране, ако не е направено правилно; това увеличава разхода за поддръжка на наконечника, като същевременно вреди на околната среда.

С оглед на това, всеки би се съгласил, че поддръжката и повтарящата се обработка на ротиращи инструменти е истинско предизвикателство. Ако тези стъпки не са изпълнени правилно, това значително ще намали живота на инструментите с до 50%. Това може да доведе до не стерилни инструменти с директни последствия за безопасността на екипа и пациентите. Ротиращите инструменти се използват от една уста на друга, увеличавайки риска от пренасяне на болести предавани по кръвен път като хепатит B, C, D и HIV.

Какво мислите за автоматизираната подръжка?


Хигиенният протокол за обработка на ротиращи инструменти започва с пре-дезинфекция веднага след употреба. Обикновено, денталният асистент избърсва инструментите с кърпа с дезинфектант като същевременно ги разкача от куплунга или микромотора.

Следващите 4 основни стъпки могат да бъдат изпълнявани от специфични процеси/ машини. Трябва да подчертаем, че не всяка машина може да изпълни и четирите стъпки. Някои машини почистват и смазват само вътрешно, други само смазват. Термодезинфекторите почистват вътрешно и външно, но не смазват. В тези случаи, все още са необходими една или повече допълнителни ръчни операции. Преди покупка, жизнено важно е да разберете инструкциите на производителя, тоест какви обработващи стъпки изпълнява машината?

Автоматизирана поддръжка
4 стъпки на обработка

Как могат машините да обработват ротиращи инструменти?

Очевидно говорим за "всичко в едно" апарати, които почистват вътрешно и външно, измиват, изсушават и смазват, тоест изпълняват 4 основни стъпки.

Цялостното вътрешно почистване на инструментите е от решаващо значение за хигиената. Предизвикателството за един автоматизиран процес е да осигури цялостно почистване на каналите за спрея, лагерите и предавките. Обикновено, вътрешното почистване се извършва чрез разреден препарат под налягане през вътрешните компоненти на инструмента. Това удовлетворява предходно описаните принципи за почистване (кръг от фактори), комбинирайки химикали (почистващ препарат), механични сили (въздух под налягане) и температура за определено време. Някои апарати почистват инструментите с пара.

Ефективното почистване изисква четирите фактори от кръга да бъдат правилно балансирани. Не е решение да се приложат химикали на определена температура за определно време върху външните части на инструментите. Предизвикателството се отнася до липсващия основен фактор, тоест как да се генерира механично действие. Както споменахме преди, ако един от факторите е намален, загубата трябва да бъде компенсирана чрез увеличаване на един или повече фактори. Затова, ако няма или има много малко механично действие (разпрашаване), концентрацията на химикала трябва да бъде увеличена. Работната температура и/ или контактното време също трябва да бъдат увеличени. Твърде високата концентрация на химикали може да увреди инструментите и със сигурност изисква допълнително измиване. Предозирането на химикали върху ротиращи инструменти може да доведе до драстично съкращаване на техния живот и увеличаване на разходите за сервиз.

Апаратите от висок клас предлагат перфектно смазване. Малка капка масло е разпрашена в механичните части чрез компресиран въздух. Излишното количество масло се отстранява във втора фаза от поток с компресиран въздух, който оставя тънък слой лубрикант върху механичните компоненти. Тази система за смазване е много ефективна и по-икономична, всравнение с флаконите с масло.

Обработка с Assistina 3x3


Повече от 125 години, семейната компания W&H Dentalwerk е един от водещите доставчици на дентални инструменти и апарати в света. Основната бизнес дейност е производството на ротиращи инструменти, апарати за поддръжка и почистване, както и парни стерилизатори. W&H е натрупала значителен опит и знания чрез дейността си в тази сфера от десетилетия.

При създаването на новата Assistina 3x3, целта бе да се изпълнят 4-те основни стъпки в процеса на обработка чрез комбиниране на съответните параметри, които да осигурят най-високото ниво на безопасност за потребителите и пациентите и да запазят цялостта на инструментите в дългосрочен план. Инженерите успяха да създадат иновативен апарат за обработка, който предлага цялостно почистване на вътрешните компоненти и оптимално външно почистване, благодарение на почистващия пръстен, който се движи по продължение на инструментите, впръсквайки разтвор за почистване под много високо налягане от 6 разпръскващи отвори.

Следвайки принципите от Кръга, химичното въздействие, тоест количеството препарат, може да бъде значително намалено до много малка концентрация, благодарение на високо механичното въздействие. Тази патентована система предпазва от прегряване на почистващия разтвор и инструментите. Това, също така, съкращава времето на общия цикъл до 6:30 мин. и намалява разходите за обработка за инструмент до няколко евро цента. Този тип външно почистване не може да бъде възпроизведено ръчно. Чрез премахване на четкането и търкането, ние избегнахме и микро надраскванията върху инструментите, които впоследствие могат да задържат наслоявания.

Assistina 3x3
Кристиан Щемпф
Кристиян Щемпф Съветник по хигиена на W&H Group

За автора

Кристиан Стемпф работи интензивно в сферата на Европейската дентална индустрия. Занимава се с въпросите по превенция от инфекции и стерилизация повече от 20 години. Той е член на Френската и Европейската комисии и работни групи по хигиена, които извеждат първата Европейска норма за малки парни стерилизатори. Кристиан е събрал ценни и важни познания посредством непрекъснатата си дейност и контакти със специалисти по хигиена от целия свят. Той споделя този опит, предлагайки на търговците независими лекции по всички аспекти от темите стерилизация и превенция от инфекции пред специализирана публика.

коментара