Доклади & Изследвания

Потребителски доклад Д-р Грант Дийн - Primea Advanced Air

Завършването на сложната работа като препарациите за корони става по-просто и по-бързо.

Д-р Грант Дийн, Central Dental Group, Австралия

Днес предизвикателствата по време на препарации за протетични възстановявания са разнообразни. Съчетаването на прецизни висококачествени препарации и висока безопасност с ефективни операции е сред желаните цели. Отличната ергономичност, добрите условия на осветяване в устната кухина, както и лесната и интуитивна обработка са сред изискванията за денталните апарати и инструменти.

Новата турбина Primea Advanced Air на W&H може да задоволи всички тези очаквания. Високопроизводителната турбина, на която е присъдена австрийската Държавна награда за иновации, съчетава предимствата на електрически микромотор с тези на турбинния наконечник: прецизното задаване на препоръчителните обороти на борера в зависимост от материала и етапа на процеса и постоянното отстраняване на зъбните структури с увеличаване на натиска върху борера по време на препарацията са сред най-големите постижения на Primea Advanced Air.

Посрещнете различните препоръчителни обороти: точно, постоянно и с един единствен апарат

Всички производители на борери препоръчват предварително зададени обороти за оптимална работа с техните инструменти. Денталните борери са проектирани с нарези под различен ъгъл и характеристики на рязане, специфични за работата, за която са предназначени [1]. Оборотите в минута (rpm) ще варират в зависимост от външния диаметър на режещия инструмент и материала, който ще се обработва [2] и от вибрационните характеристики [3]. За повишаване живота на режещия инструмент, за намаляване на отпилките [2] и генерирането на топлина, за максимално увеличаване на ефективността [3] и тактилната чувствителност [4] е важно режещите инструменти да се въртят с подходящите обороти в минута [2] и да се следват спецификациите на оборотите от производителя [1]. Чрез точното регулиране на Primea в съответствие с тези препоръчителни обороти, потребителят може да очаква от борера много по-добро клинично представяне. В следващия потребителски доклад Д-р Дийн описва своя работен поток и как използва технологията Advanced Air .

Например, австралийският лекар по дентална медицина използва 180,000 об./ мин., за да завърши първоначалното оформяне на обтурацията, след което намалява оборотите до 100,000 об./мин. за по-прецизно оформяне, а понякога дори и до 60,000 об./ мин., за да получи още по-гладко финиране. Той завършва всяка стъпка с един единствен борер, което не е проблем за турбината Primea Advanced Air, поради регулирането на оборотите (виж фигура 1). Оборотите могат да се регулират бързо и лесно от дисплея.

Фигура 1: Оптимален обхват на оборотите на Primea Advanced Air в зависимост от различните етапи на лечение и предназначените за това борери [5].

Регулирането на скоростта по този начин осигурява много добра ефективност на рязане, което не е възможно да се постигне като се използва педала за управление за контрол на конвенционални турбинни наконечници, задвижвани с въздух. Д-р Дийн дава пример как това е разширило обхвата на неговите манипулации: „Намалих оборотите, за да оформя глас-йономерна обтурация, поставена в дисталната повърхност на горен зъб. Беше трудно да се постави, затова поставих материала в излишък, за да мога да го оформя до правилната форма на зъба. Използвайки 60,000 об./мин. имах много по-голям контрол и можех да избегна свръх отнемането на обтурацията. Дори можех да използвам кореновата повърхност като „водач“, за да осигуря плавна граница без никакво влияние върху кореновата повърхност.“

Възможно е също така да се извършва препарация с постоянна скорост на въртене на борера, регулирана от устройството. При конвенционалните, въздушно задвижвани турбинни наконечници, увеличаването на налягането по време на препарацията се свързва с намаляване на производителността, но Primea Advanced Air гарантира постоянна производителност при повишено натоварване, точно както се използват електрическите микромотори и повишаващите обратни наконечници.

След задаване от дисплея на модула на необходимите или препоръчителните обороти на въртене на борера за различните приложения, сензор в главата на турбината непрекъснато измерва действителните обороти на въртене на борера. След това скоростта на борера се изравнява със зададената скорост. Веднага след като скоростта се забави, модулът за управление незабавно регулира подаването на въздух, за да осигури постоянно отстраняване на зъбните структури. В допълнение към режима „Мощен“ с постоянна скорост на въртене, има и режим „Тактилен“, който позволява определена загуба на скорост при натоварване с още по-голям контрол и с още по-малка инвазивност.

По-добри резултати за пациентите и за лекарите по дентална медицина

Тази нова технология не само позволява на Д-р Дийн да работи по един по-прецизен, по-бърз и по-безопасен начин, но също така гарантира по-щадящо изпиляване и по-добър резултат за пациента. „С конвенционалната турбина натоварването на турбината намалява скоростта. Последващото натискане на педала, което всички ние правим, създава неравномерно изпилена структура. Понякога борерът прескача или преминава през препарацията, създавайки неравномерно изпилени дълбочини. Открих, че това почти никога не се случва с Primea: завършването на сложната работа като препарациите за корони става по-просто и по-бързо“, обяснява австралийският лекар по дентална медицина. „Особено отстраняването на амалгамата е много по-бързо с Primea Advanced Air. Използвал съм много различни видове и форми борери (както волфрамови, така и диамантени) – турбината Primea не се забавя с никой от тях! Аз се върнах към стария любим борер (JET FG TC 330), просто защото съм свикнал с малката работна част на инструмента, която подкрепя моята философия за минимална интервенция в денталната медицина“, отбелязва Д-р Дийн.

“Новият W&H 5x LED+ пръстен (RK-97 L) намалява отражението от влажните повърхности и ми предлага перфектна интерпретация на повърхността на зъбите, което е от решаващо значение за минимално инвазивното изпълнение. Поради превъзходното разпределение на светлината, сенките не съществуват.”

Олекотената турбина, дизайнът с благоприятното разпределение на теглото и нехлъзгащата се повърхност прави устройствата ергономични. Освен това, системата за куплиране на W&H Roto Quick RQ-24 позволява въртене на турбината на 360° без усукване на шлауха, което подкрепя ергономичната работа.

Тиха работа, висока производителност

Поддържането на лечението възможно най-тихо и без високочестотен шум помага да се създаде изключително положителна атмосфера за пациента. „Скоростта при конвенционалната турбина при нормални условия е 350,000 об./ мин. или повече. Турбината Primea е настроена при скорост 180,000 об./мин. и следователно е много по-тиха и вибрациите са по-малки, което определено е по-удобно за пациента, и което аз също оценявам! Винаги съм свързвал вибрациите/ шума на турбината с производителността, т.е. колкото по-голям е шумът, толкова по-висока е скоростта на рязане. Вече не! Огромната производителност при рязане, но с по-ниска скорост означава по-малко шумово замърсяване и създава много по-благоприятна атмосфера за мен, моя персонал и пациентите,“ казва Д-р Дийн щастливо.

Носител на Държавната награда за иновации 2018
Носител на Държавната награда за 2018 – Държавна награда за иновации, връчена от Федералното министерство на дигитализацията и икономическите въпроси
Primea Advanced Air
Системата Primea Advanced Air се предлага с 5x LED+ пръстен (RK-97 L) или LED+ (RG-97 L)
Д-р Грант Дийн
Д-р Грант Дийн

Д-р Грант Дийн е ръководител и собственик на дентална клиника “Central Dental Group” в Уодонга, Австралия. Със създаването на “Central Dental Group” през 2008 г., Д-р Дийн успява да продължи ангажимента си към денталната медицина в среда, която има за цел да осигури най-добрата грижа за пациентите.

Референции

  1. Elias K, Amis AA, Setchell DJ. The magnitude of cutting forces at high speed. J Prosthet Dent. 2003 Mar;89(3):286-91.
  2. Manual of the UKAM Industrial Superhard Tools Division of LEL Diamond Tools International, Inc., Valencia, CA 91355 USA
  3. Vaughn RC, Peyton FA. The influence of rotational speed on temperature rise during cavity preparation. J Dent Res. 1951 Oct;30(5):737-44.
  4. Krejci I, Lutz F, Boretti R. Resin composite polishing—filling the gaps. Quint Int 1999;30(7):490-495.
  5. W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH

коментара