Endo NiTi

Обратни наконечници за никел-титанови пили

Прецизна, бърза и ефективна обработка на коренови канали с ротация на 360°. Изключително издръжливите обратни наконечници Endo NiTi са пример за надеждност и са изключително безшумни.