Piezomed & Piezomed модул

Новата сила в костната хирургия

Piezomed ви предоставя всички предимства на иновативната ултразвукова технология: високочестотните микровибрации дават възможност за срезове с невероятна прецизност. В допълнение, те осигуряват и така наречения кавитационен ефект за операционната област без почти никакво кървене.

Орална хирургия & Имплантология

Орална хирургия & Имплантология

Преглед на системата

Аксесоар(и) & Консуматив(и)

{{ foundItemsLength }} Аксесоар(и) & Консуматив(и)