Сертификати

Управление на качеството

W&H отговаря на международните стандарти за производство на медицински изделия.

Управление на околната среда

Задачата на всеки служител във W&H е да бъде наясно с околната среда.

Полезни изкопаеми от зони на конфликт

Ние отдаваме цялото си внимание на националното, Европейското и международното развитие, отнасящо се до етническите, социалните и екологичните стандарти.

Сертификати