Новини

Няма имплантология без пародонтология – #NIWOP

Някои неща просто си принадлежат: така, както Ин се нуждае от Ян, така имплантологията се нуждае от пародонтология. С „Няма имплантология без пародонтология”, съкратено NIWOP, W&H представя един систематичен, базиран на доказателства работен процес за стабилна и здрава тъкан около импланта.

Няма имплантология без пародонтология – #NIWOP
Систематичният, основан на доказателства работен процес NIWOP допринася за трайния успех на лечението с импланти.

Милиони хора по света страдат от пародонтит. Хроничното заболяване значително увеличава честотата на биологичните усложнения при имплантиране и риска от загуба на импланта (1). Увеличава се и делът на пациентите с периимплантит, както и на пациентите в предходния стадий мукозит (2) . Причината често се дължи на патологично промения биофилм (дисбиоза) с неговата специфична микрофлора (3, 4).

При нелекувани пациенти с пародонтит има силно повишен риск от периимплантни възпаления, водещи до загуба на имплант (5). Също така и пациенти, които са били лекувани първоначално, но не са включени в програма за последващо проследяване, проявяват потенциален риск (6). За да се създадат оптимали условия за успешно имплантиране и запазване на импланта, при тези пациенти е важно да се осъществи предварително пародонтално лечение и подходяща последваща грижа (поддържаща пародонтална терапия, последващо поддържащо лечение).

Повишен успех на имплантното лечение с NIWOP

С NIWOP W&H предлага цялостен работен процес, който дава възможност за най-доброто лечение на пациентите. Предварително лечение, имплантиране, последваща грижа – систематичният, основан на доказателства работен процес NIWOP и свързаните с него продукти на W&H водят до дългосрочен успех на импланта.

Така, както Ин се нуждае от Ян, така имплантологията се нуждае от пародонтология. „Няма имплантология без пародонтология” – NIWOP.
Така, както Ин се нуждае от Ян, така имплантологията се нуждае от пародонтология. „Няма имплантология без пародонтология” – NIWOP.
Гамата от накрайници е разработена в тясно сътрудничество с крайните потребители. Снимката показва W&H накрайник 1I с PEEK покритие за лечение на микозит.
Гамата от накрайници е разработена в тясно сътрудничество с крайните потребители. Снимката показва W&H накрайник 1I с PEEK покритие за лечение на микозит.

W&H при всяка стъпка от лечението

W&H е единственият производител, който осигурява продукти за всяка отделна стъпка от NIWOP лечението. По време на имплантацията трябва да се обърне специално внимание на хирургичните апарати Implantmed и Piezomed. Функционалностите на Implantmed са перфектно съобразени с изискванията на имплантолозите при поставяне на импланти. W&H Osstell ISQ модулът предоставя информация за точния момент за натоварване на импланта. Piezomed може да допълни работата на Implantmed като атравматично и ефективно обработва костите, например при подготовката на костни блокове или латерални „прозорци“ за аугментации. Освен това, за пиезохирургичната подготовка на имплантното ложе се предлагат специални накрайници.

В областта на предварителното лечение и последваща грижа W&H предлага разнообразие от нови продукти за професионална профилактика. Новият пиезо скалер Proxeo Ultra е сертифициран за безопасна профилактика при пациенти с пейсмейкър. Освен това, благодарение на единствената по рода си бърза връзка от този вид смяната на накрайниците се извършва само с един оборот, вместо с досегашните шест.

С новата ръкохватка за полиране Proxeo Aura W&H разшири и завърши гамата от инструменти за профилактика и пародонтология. При пациенти с дълбочина на джобовете до 4 mm контролираното лечение се извършва в комбинация от субгингивална пудра и настройка „Перио“. При пародонтални индикации и джобове по-големи от 4 mm биофилмът се отстранява субгингивално около зъбите или имплантите посредством перио разпръскваща глава. Професионалното механично отстраняване на плака и биофилм също е неразделна част от работния процес NIWOP. Тук е мястото на новата система за полиране с къси опашки Proxeo TWIST. Работната височина на тази система е с 4 mm по-къса в сравнение със стандартните полиращи системи.

Предимството за потребителя

Оценката на научните публикации показва, че лечението в съответствие с работния процес NIWOP допринася за значителното увеличаване на успешните импланти. Освен това, издадените от W&H материали за NIWOP могат да послужат за обучение на пациентите. Това не само има положителен ефект върху благоразположението на пациента, но също така улеснява аргументирането на допълнителните разходи за последваща грижа.


1. Veitz-Keenan A, James R, Implant outcomes poorer in patients with history of periodontal disease, Evicénce-Based-Dentistry 18, 5 (2017)
2. Derks J, Schaller D, Hakansson J, Wennstrom JL, Tomasi C, Berglundh T. Effectiveness of Implant Therapy Analyzed in a Swedish Population: Prevalence of Peri-implantitis. Journal of dental research 2016;95:43-49.
3. Lafaurie GI, Sabogal MA, Castillo DM, Rincon MV, Gomez LA, Lesmes YA, et al. Microbiome and Microbial Biofilm Profiles of Peri-Implantitis: A Systematic Review. J Periodontol 2017;88:1066-1089.
4. Hajishengallis G. Immunomicrobial pathogenesis of periodontitis: keystones, pathobionts, and host response. Trends in immunology 2014;35:3-11.
5. Veitz-Keenan A, Keenan JR. Implant outcomes poorer in patients with history of periodontal disease. Evidence-based dentistry 2017;18:5
6. Tan WC, Ong MM, Lang NP. Influence of maintenance care in periodontally susceptible and non-susceptible subjects following implant therapy. Clin Oral Implants Res 2017;28:491-494

коментара