Новини

W&H еко мениджмънт:

Устойчивостта е отговорност на всеки

Здравето на нашата планета засяга всички нас. Оценката на миналото и отговорността за бъдещето формират действията на W&H от десетилетия. Фактори като качество, безопасност и опазване на околната среда ръководят стремежа ни да предложим на нашите клиенти възможно най-доброто продуктово портфолио. Като компания, ние осъзнаваме социално-политическа си отговорност към уважителното използване на природните ресурси и предотвратяване замърсяването на околната среда. Това се отнася за нашата роля в индустрията като търговци и дистрибутори на медицински продукти.

„Управлението на качеството е в центъра на нашата философия. Гордеем се, че през 2007 г. внедрихме сертифицирана система за управление на околната среда в съответствие с международния стандарт ISO 14001. Ние редовно идентифицираме задълженията, които са от значение за нашите продукти и компания, за да се уверим, че предприемаме подходящи мерки“, казва Томас Ланг, ръководител на отдела за устойчиво развитие в W&H.

Каква е целта на сертифицирането?

ISO 14001 е установен и световно признат стандарт за сертифициране на системи за управление на околната среда. Сертифицирането осведомява клиентите, че компанията работи по устойчив и екологичен начин.

Основните цели на системите за управление на околната среда са:

  • опазване на околната среда чрез избягване или минимизиране на негативните последици
  • подобряване на екологичните показатели

За тази цел се контролира или влияе на начина, по който продуктите се разработват, произвеждат, дистрибутират, използват и унищожават.

Нуждите на нашите клиенти са на първо място

Освен това, W&H въведе сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001 във всички свои производствени обекти. Това означава, че нашите продукти и услуги непрекъснато се подобряват и освен че отговарят на изискванията на клиентите, отговарят и на законовите и официални разпоредби. Особено сериозно се отнасяме и към защитата на личните данни, затова се придържаме към Общия регламент за защита на данните (GDPR).

В съответствие с наредбата за медицинските изделия (MDR), W&H предлага само продукти, които са класифицирани като безопасни за медицинска употреба. И не на последно място, оценките на доставчиците се извършват в съответствие с международните стандарти.

Повече информация ще намерите на #dentalsunited стават зелени. Посетете ни:

коментара