Доклади & Изследвания

Тествана за вас - Assistina 301 plus

Доклад на г-жа Аймарам Корнкаев (главна сестра, Дентален департамент на болницата в Тонбури, Банкок/ Тайланд)

Първоначално положение и съображения

Преди да започна да използвам Assistina, бях свикнала да поддържаме нашите инструменти ръчно със спрей. Това не винаги ставаше лесно и понякога се впръскваше твърде много масло в инструмента. В дългосрочен план, консумацията на масло беше няколко пъти по-голяма отколкото с Assistina. Исках апарат, който е лесен, бърз и безопасен за употреба, който е икономичен и предотвратява изтичането на масло по време на лечение. Затова избрах Assistina. И тя ми се отплати.

Продуктът

Assistina 301 plus е апарат за поддръжка на инструменти, който разпределя почистващия разтвор и маслото върху инструмента чрез въздушно налягане. Почистващата програма се стартира чрез натискане на бутона. Отнема по-малко от 40 секунди от началото до края. Апаратът съдържа един резервоар за почистващ разтвор и един за масло. Нивата на течностите в резервоарите се показва на лицевата страна на апарата. Консумацията на масло е оптимизирана чрез автоматичен дозатор за масло. Излишъкът от масло се продухва от компресирания въздух.

Употреба

Апаратът е лесен за употреба.

За употреба с прави и обратни наконечници:

  1. Поставете инструмента; главата на инструмента трябва да сочи надолу.
  2. Затворете капака.
  3. Натиснете бутона "Старт".
  4. След като програмата приключи, извадете инструмента. Сега инструментът е готов за стерилизация.
Assistina в употреба с прави и обратни наконечници

За употреба с турбини:

  1. Сложете на инструмента подходящ куплунг.
  2. Поставете инструмента с куплунга в Assistina; главата на инструмента трябва да сочи надолу.
  3. Затворете капака.
  4. Натиснете бутона "Старт".
  5. След като програмата приключи, извадете инструмента. Сега инструментът е готов за стерилизация.
Assistina в употреба с турбини

Заключение

В заключение, мога да кажа, че съм много доволна от Assistina. Дори да мисля, че един апарат с множество приложения би бил само понякога практичен, винаги ще си поръчвам този продукт. Той е лесен за употреба, бърз, намалява консумацията на масло и риска от заразяване на обработваната зона с масло. Откакто използваме Assistina, ние намалихме не само разходите за масло, но също така и за сервиз и поддръжка на нашите инструменти. Нашите инструменти сега издържат много повече, отколкото преди.

коментара