Haberler

Aerosol: Kırmızı Kuşak Angldruva vs. Türbin?

Tobias Schwarz, W&H’te restoratif diş hekimliği ürün portföyünden sorumlu. Enfeksiyon bulaşmasında aerosollerin rolü hakkında daha yaygın bir farkındalık oluştuğu için konuyla ilgili birçok soru alıyoruz. Aerosol oluşumunu azaltmak için kullanılacak doğru başlık hangisidir? Hepsi ve daha fazlasını buradan cevaplamaya çalıştık…

Hava ile çalışan türbinler (aeratörler) elektrikli yüksek hızlı başlıklardan (kırmızı kuşak angldruva) daha fazla aerosol üretir mi?

Her iki başlık tipinden gelen su spreyi miktarı temel olarak aynıdır. Temel fark frezin hızıdır, ki bu su damlacıklarının freze çarptıktan sonra yarattıkları farklı ivme etkisinin yanında, frezin etrafındaki alanda farklı bir hava akımı yaratır. Aeratör başlıkları yaklaşık 400.000 devirde çalışır. Elektrikle çalışan yüksek hızlı başlıklar (kırmızı kuşak angldruvalar) 200.000 devirde çalıştırılır, yani aeratörlerin yarı hızındadır. Bunun sonucu olarak, partiküllerin yayılma yoğunluğu da daha azdır. Bunun, operasyon alanında su spreyi nedeniyle oluşan aerosolü sınırlandırma gibi faydalı bir etkisi vardır. Aeratör kafasından sızan fazla hava -aeratör çalışma havasının sebep olduğu-, başlığın kafasının etrafındaki yüzen parçacıkların dağılım çapını arttırır. Bu etki elektrikli yüksek hızlı kırmızı kuşak angldruvalarda önemli ölçüde daha azdır. Bununla birlikte, W&H aeratörlerinin kafa kısmındaki hava sızıntısının piyasadaki ortalama ürünlerden hissedilebilir derecede daha az olduğu bilinmektedir.

Do air turbine handpieces produce more aerosol than electric highspeed handpieces?

Aeratör gibi yüksek hızlı dental başlıklarda kullanılan su spreyinin amacı nedir?

Diş kesimi gibi yüksek hız gerektiren hazırlık prosedürleri, frezin dişe temas ettiği alanda uygun soğutma gerektirir. Özellikle diş yapısının yoğun olarak kaldırılması esnasında oluşan ısı, canlı dişlerde önemli termal hasara neden olur.
Bu nedenle yüksek hızlı dental başlıklar, frez ucunu soğutacak yönde ve ideal olarak 3, 4 veya 5 portlu çok yönlü su püskürtme sistemleri ile donatılmıştır. Bunun diğer bir pozitif etkisi de, su spreyinin frez kesimindeki kalıntıları temizleyerek frezin kesim yeteneğini desteklemesidir.

What’s the purpose of the water spray at dental highspeed handpieces?

Su spreyi potansiyel olarak zararlı aerosol oluşumunu nasıl etkiler?

Su spreyinin kendisi, başlıktan geldiği gibi, dental su dağıtım sistemi ile su kalitesi sağlanıyorsa, enfeksiyon için bir risk oluşturmaz. Sadece, su damlası hasta ile temas ettiğinde, potansiyel olarak absorbe edilmiş mikroplar ağız boşluğundan herhangi bir yere çarparak geri döner ve enfeksiyöz aerosol olarak yayılır.

Aerosol oluşumunu azaltmak için neden sprey için kullanılan havayı kapatamıyorum?

Tek başına bir su jeti, yüksek hızlı gerektiren tedaviler için yeterli soğutma verimliliğine sahip olmayacaktır. Bu nedenle spreyi oluşturmak için basınçlı hava da eklenir. Bu küçük su damlacıklarının daha yüksek nemlendirme özellikleri nedeniyle, hastanın dişlerinin canlılığı için çok daha iyi bir soğutma sağlanır!

Yorumlar