Raporlar & Çalışmalar

Kullanıcı Raporu Dr. Klewer

PAR Aixcellence Kliniğinden Olaf Klewer ve Ann-Katrin Hinz

Çürük tespitinin güvenilir olmasının anahtarı, dişin canlı dokusunun korunmasına bağlıdır. W&H diş hekimlerini enfekte olmuş dentinin en güvenilir şekilde tespitine imkan tanıyacak Facelight’ı öneriyor.Aachen, Almanya’dan Dr. Med. Dent.Olaf Klewer ve Ann Katrin Hinz Facelight ile uzun süre araştırma yaptılar, elde ettikleri sonuçları sizlerle paylaşmak istedik.


Ann-Katrin Hinz
Ann-Katrin Hinz
Dr.med. dt. Olaf Klewer
Dr.med. dt. Olaf Klewer

Günümüzde hastaya objektif ve verimli tedavi ortamı sağlamak diş hekimleri için birincil önceliktedir. Özellikle pulpaya yakın bölgede çürüğün değerlendirilmesi- tespiti- diş hekimleri için önemlidir.

Uzun dönemde çürük tespitinde ikilemlerle karşılaşılabilir. Pulpaya yaklaşıldıkça dokular daha yumuşak hal alır. Çürük tespit boyaları bu alanda memnun edici sonuçlar vermezler, hem pulpaya yakınlıktan dolayı hem de mine dentin kesişme noktalarında sahte pozitif sonuçlar verebilirler. Boyayarak çürük tespit yönteminin başka bir dezavantajı ise bitişme alanlarını kalıcı olarak lekeleyebilmesidir. El aletiyle doku kazıma yöntemi ise sağlıklı doku kaybına da sebep olacağından risk taşır.

Modern FACE (Fluorescence Aided Caries Excavation) metodu ise diş hekimine karar verme ve değerlendirme sürecinde yeni bir perspektif kazandırır. Bir ışık çubuğu yardımıyla kaviteyi aydınlatarak çürük tespiti yapmak hızlı ve kolay bir yöntemdir. Bakteriler sebebiyle enfekte olmuş dentin alanı florasan ışığı yardımıyla açıkça görünür, ki bu kesin tedavi için gereklidir.

W&H , Facelight ile hızlı ve güvenilir çürük tespitini destekler.
W&H , Facelight ile hızlı ve güvenilir çürük tespitini destekler.

Sistem bir ışık çubuğundan ve gözlüğünüzün üzerine de takabileceğiniz filtreli bir gözlükten oluşur. Facelight ışık probunui kullanarak kaviteyi aydınlatırsınız, ışık çubuğunun kullanımı polimerizasyon cihazlarının kullanımı gibidir. Özel gözlüğüyle bakıldığında bakterilerin metabolik ürünleri (porfirinler) sağlıklı dokudan farklı olarak kırmızı görünür. Diş hekimi çürük dokuyu rahatlıkla görebilir.

Florans ışığı altında filtreli gözlükle yapılan değerlindermede sağlıklı doku yeşil, bakteriyle enfekte olmuş doku kırmızı görünür.
Florans ışığı altında filtreli gözlükle yapılan değerlindermede sağlıklı doku yeşil, bakteriyle enfekte olmuş doku kırmızı görünür.

Sonuç

Deneyimler gösterdi ki çürük bölgesine Facelight ile bakıldığında görebileceğiniz daha fazla şey vardır. Klasik yöntemlerle ince çürük ya da enfekte alanları tespit etmeniz güçtür.
14 Hasta üzerinde yapılan araştırmalarda 67 çürük kavite incelendi. Standart ekskavasyon işleminin ardından ekskavatör yardımıyla yapılan değerlendirmede kavitelerin tümünün çürükten arındırıldığı sonucuna varıldı. Ancak Facelight ile tekrar kontrol edilen kavitelerin 14 ünde enfekte alanların varlığı görüldü. Hatta 11 kavite tamamen çürük dokuydu.Bu araştırmalar da göstermektedir ki Facelight efektif, güvenli ve verimli bir tedaviye hızlı ve kolay bir şekilde imkan tanır.


Yorumlar